វិធីសាស្រ្តក្នុងការPlot ក្នុងកម្មវិធី AutoCAD2007​តាមរយះWindow

បាទសូមជំរាបសួរមិត្តcloger ទាំងអស់
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវិឌីអូនេះនឹងអាចជួយដល់អ្នកបាន

សូមអរគុណ

Advertisements
%d bloggers like this: