វិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្ហោះ Video នៅក្នុងប្លក់wordpress

ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីឌីអូនេះនឹងអាចជួយដល់បងៗ នឹងដល់មិត្ត clogerទាំងអស់ ដែលមានបំណងupload video លើ wordpress តែមិនដឹងថាត្រូវធ្វើតាមណា

One response to this post.

  1. Posted by វាន់ឌីយ៉ា on 30 ខែកក្កដា 2010 at 1:06 ល្ងាច

    ពិសិដ្ឌដឹងអត់ថា ខ្ញុំក៏កំពុងថតសំលេងគ្រូនឹងដែរ។ ខ្ញុំរៀនខាងសំណង់ស៊ីវិល

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: