វិធីសាស្រ្តក្នុងការធ្វើ Gif.file animation ក្នុងកម្មវិធី​Adobe ImageReady CS

វិឌីអូនេះគឺបង្ហាញពីការធ្វើ Gif.file Animation នឹងការបង្ហោះនៅលើប្លក់ សង្ឃឹមថាអាចជួយដល់មិត្តអ្នកអានបាន ជាពិសេសអ្នកដែលទើបតែនឹងចូលរួមក្នុង wordpress បើមានការមិនទំនងត្រង់ណា សូមអភ័យទោសផង ព្រោះខ្ញុំមិនសូវពិនប្រសប់ខាងនឹងទេ គ្រាន់តែអាចធ្វើបាន​…. ខ្ញុំធ្លាប់ពិបាកក្នុងការស្វែងរកវិធីធ្វើវា មិនដឹងថាធ្វើតាមណាចង់ដាក់ដូចគេ​ ក៏មិនដឹងដាក់តាមណា ឥឡូវដឹងហើយ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាំចជួយមិត្តអ្នកអានបាន…. សូមអរគុណ សូមជំរាបលា វណ្ណ ពិសិដ្ឋ

Advertisements

4 responses to this post.

  1. ខ្ញុំមិនបានចាំពីប្រវត្តិជំនាន់របស់Photoshopទេ ប៉ុន្តែដូចជាក្រោយពីCS3យើងអាចធ្វើ*gifដោយផ្ទាល់ក្នុងPhotoshopបាន អរគុណសំរាប់ការចែករំលែក

    • ភារះ

      មុន CS 3 ក៏បានដែរ ខ្ញុំប្រើ CS ហើយស្រួលធ្វើជាង អាក្រោយៗ ។ អរគុណ ពិសិដ្ឋបានចែកចាយ !

  2. តែខ្ញុំនៅតែថា អាក្រោយៗហ្នឹងស្រួលប្រើជាង 😉 វាមានKeyframeស្រួលControlហើយអាចបំបែកFrameដូចMotionស្អីនោះស្រួលទៀត 😀

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: