វីឌីអូអំពីការស្ថាបនាអង្គរ​ និងដើមហេតុនៃការបាក់បែក

សូរស្តីបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នា

វិឌីអូនេះខ្ញុំបាទទើបតែបានពីមិត្តភកិ្ត ខ្ញុំក៏មិនដឹងថាវីឌីអូនេះមានប្រភពមកពីណាដែរ តែមើលទៅគួរអោយ ចាប់អារម្មណ៌ក៏សំរេចចិត្តបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាន

ទស្សនា

សូមអរគុណ….!

Advertisements
%d bloggers like this: