តើផ្សាររាត្រីជាកន្លែងសំរាប់ធ្វើអ្វីដែរ?

សូមជំរាបសួរបងប្អូន​clogger ទាំំងអស់…..!

សំរាប់វិស័យទេសចរណ៌​ តើផ្សាររាត្រីបានទាក់ទាញយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?

តើនូវផ្សាររាត្រីមានបង្ហាញពីអ្វីខ្លះដែលជារបស់ខ្មែរ?

សូមបងប្អូនជួយបញ្ចេញជាមតិយោបល់ផង

សូមអរគុណ…

Advertisements

2 responses to this post.

  1. ផ្សារ​រាត្រី​គឺ​ជា​ផ្សារ​ដែល​បើក​លក់​ដូរ​នៅ​ពេល​យប់, ចប់​សេចក្ដី​! ខ្ញុំ​ដឹង​តែ​ប៉ុណ្ណឹង

  2. ដូងបងសាម៉ាឌីនិយាយ, វាទាក់ទាញគ្រាន់តែវាបើកលក់នៅពេលយប់ ។ ភាគច្រើនជាផលិតផល ដែលអាចរកបានក្នុងផ្សារធម្មតា, តែនិយាយពីតំលៃ គឺដល់ករតាម៉ង! មិនដែលចូលទេ តែធ្លាប់លឺគេនិយាយប្រាប់ថា តំលៃគុណនឹងខាងក្រៅ បីដង!

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: